Projektni svet

Delo na projektu KRONOS usmerja projektni svet. Projektni svet je sestavljen iz uglednih strokovnjakov in raziskovalcev iz širšega področja, ki ga naslavlja raziskovalni projekt. Njegovo poslanstvo je sproti preverjati in usmerjati delo projektne skupine na tista vprašanja, ki so najpomembnejša za nadaljnji razvoj evalvacije javnih politik na področju e-uprave in širše.  Projektni svet bo zagotavljal tudi direktno vez med raziskovalno skupino, zainteresirano strokovno javnostjo in prakso.

Projektni svet sestoji iz naslednjih članov:

  • prof. dr. Mirko VINTAR, Fakulteta za upravo – Univerza v Ljubljani
  • prof. dr. Vasja VEHOVAR, Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani
  • mag. Aleksander NOVAKOVIĆ, IPMIT d.o.o.
  • mag. Marin SILIČ, Ministrstvo za javno upravo
  • Marjan TURK, Direktorat za informacijsko družbo – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo