Fakulteta za družbene vede

FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji. S svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo sodobnih družboslovnih znanj.

Svojo akademsko odličnost gradi Fakulteta s svojim izstopajočim teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v prakso.