KONTAKT

Več informacij o projektu:

Raziskovalni center Fakultete za upravo
Gosarjeva ulica 5
SI-1000 Ljubljana
t: +386 (0) 1 5805-540,
f: +386 (0)1 5805-541,
E-naslov: R-R@fu.uni-lj.si